@InCollection{Kowalska:2006,
  author  = "E. Kowalska",
  title     = "Wyższe szkolnictwo zawodowe w kontek¶cie wybranych tendencji rozwojowych w europejskim obszarze kształcenia tertiarnego",
  pages     = "74--79",
  year      = "2006",
  booktitle = "Kształcenie zawodowe w teorii i praktyce edukacyjnej. T. 1, ISBN: 8392290917",
  editor    = "red. A. Kozubska, A. Zduniak",
  publisher = "Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa",
  address   = "Poznań",
}