@InCollection{Misztal:2006,
  author  = "G. Misztal",
  title     = "Ewolucja budynków i zespołów budynków wzniesionych z wielkiej płyty",
  pages     = "327--336",
  year      = "2006",
  booktitle = "Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 2, ISBN: 8374810130",
  editor    = "red. T. Biliński",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}