@InCollection{Niklewski:1982,
  author  = "M. Niklewski and M. Drab and M. Jarecki",
  title     = "Badania nad działaniem nawozowym na plony roślin dwóch rodzajów fosfogipsów stosowanych w różnych dawkach w doświadczeniach polowych",
  pages     = "79--86",
  year      = "1982",
  booktitle = "Przemysł rolnictwu, ISBN: 8301035455",
  editor    = "red. A. Radzikowski",
  publisher = "Państwowe Wydaw. Naukowe",
  address   = "Warszawa - Poznań",
}