@InCollection{Dudek:2006,
  author  = "J. Dudek",
  title     = "Sumienie, charakter, cnoty w analizach etycznych. Czy etyka sumieniowa i etyka cnót mogą kształtować współczesną filozofię wychowania?",
  pages     = "48--58",
  year      = "2006",
  booktitle = "Filozofia wychowania jako wartość kultury, ISBN: 8392027043",
  editor    = "pod red. nauk. Miły Kwapiszewskiej - Antas",
  publisher = "Katedra Filozofii Pomorskiej Akademii Pedagogicznej",
  address   = "Słupsk",
}