@InCollection{Gorzelana:2005,
  author  = "J. Gorzelana",
  title     = "Leksyka religijna Słowian w poemacie "Lech" Jana Pawła Woronicza",
  pages     = "87--90",
  year      = "2005",
  booktitle = "Świat słowian w języku i kulturze: językoznawstwo",
  editor    = "red. Ewa Komorowska, Agnieszak Krzanowska",
  publisher = "Print Group Daniel Krzanowski",
  address   = "Szczecin",
  volume    = "6",
}