@InCollection{Kowalska:2005,
  author  = "E. Kowalska",
  title     = "Biografia jako źródło wiedzy o nauczycielu i dla nauczyciela",
  pages     = "153--160",
  year      = "2005",
  booktitle = "Świadomość i samoświadomość nauczyciela a jego zachowania zawodowe, ISBN: 8374810041",
  editor    = "red. naukowa Edward Kozioł, Ewa Pasterniak-Kobyłecka",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}