@InCollection{Białas-Heltowski:2006,
  author  = "K. Białas-Heltowski and R. Rohatyński",
  title     = "Wrażliwość jako kryterium wyboru rozwiązania najlepszego ze zbioru rozwiązań polioptymalnych",
  pages     = "15--22",
  year      = "2006",
  booktitle = "Polioptymalizacja i komputerowe wspomaganie projektowania : Mielno 2006, ISBN: 8373651012",
  editor    = "red. W. Tarnowski, T. Kiczkowiak",
  publisher = "Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej",
  address   = "Koszalin",
}