@InCollection{Góralczyk:2006,
  author  = "M. Góralczyk and J. Stankiewicz",
  title     = "Możliwości implikacji teorii zarządzania w polskich przedsiębiorstwach",
  pages     = "155--162",
  year      = "2006",
  booktitle = "Nowoczesne zarządzanie : koncepcje i instrumenty, ISBN: 9788373782389",
  editor    = "red. M. Trocki, S. Gregorczyk",
  publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydaw.",
  address   = "Warszawa",
}