@InCollection{Benyskiewicz:2006,
  author  = "K. Benyskiewicz",
  title     = "Stosunki polsko-niemieckie w dobie rządów Władysława Hermana",
  pages     = "37--63",
  year      = "2006",
  booktitle = "Polacy - Niemcy - Pogranicze : studia historyczne: księga poświęcona Profesorowi Joachimowi Benyskiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin oraz pięćdziesięciolecie pracy, ISBN: 8374810289",
  editor    = "red. nauk. Grażyna Wyder, Tomasz Nodzyński",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}