@InCollection{Kotylak:2006,
  author  = "S. Kotylak",
  title     = "Edukacja w zakresie audytu w kontek¶cie potrzeb rynku",
  pages     = "316--328",
  year      = "2006",
  booktitle = "Wpływ edukacji na rozwój społeczno-ekonomiczny w warunkach globalizacji, ISBN: 8374810368",
  editor    = "red. D. Fic",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}