@InCollection{Baron-Polańczyk:2006,
  author  = "E. Baron-Polańczyk",
  title     = "Wymagania stawiane nauczycielom a projektowanie i wykorzystywanie multimedialnych materiałów dydaktycznych",
  pages     = "239--257",
  year      = "2006",
  booktitle = "Nauczyciel jutra, ISBN: 8374413816",
  editor    = "red. E. Perzycka",
  publisher = "Wydaw. Adam Marszałek",
  address   = "Toruń",
}