@InCollection{Adaszyńska:2006,
  author  = "E. Adaszyńska",
  title     = "Biblioteka Uniwersytecka",
  pages     = "152--171",
  year      = "2006",
  booktitle = "Sprawozdanie z działalności w roku akademickim 2005/2006 / Uniwersytet Zielonogórski",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}