@InCollection{Cichocki:2005,
  author  = "J. Cichocki and R. Mikusek",
  title     = "Wypluwki. Zbiór, przechowywanie i analiza",
  pages     = "44--52",
  year      = "2005",
  booktitle = "Metody badań i ochrony sów, ISBN: 8387331716",
  publisher = "Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych",
  address   = "Kraków",
  edition   = "Wyd. 2",
}