@InCollection{Baron-Polańczyk:2006,
  author  = "E. Baron-Polańczyk",
  title     = "Infrastruktura teleinformatyczna szkół podstawowych i gimnazjalnych - konfiguracje sprzętowe komputerów. Raport z badań",
  pages     = "321--327",
  year      = "2006",
  booktitle = "Edukacja informacyjna : komputer, Internet i multimedia w domu, szkole i w pracy, ISBN: 8389882418",
  editor    = "red. K. Wenta, E. Perzycka",
  publisher = "Oficyna Wydaw. CDiDN",
  address   = "Szczecin",
}