@InCollection{Kużdowicz:2006,
  author  = "D. Kużdowicz and P. Kużdowicz",
  title     = "Zastosowanie koncepcji organizacji uczącej się w planowaniu finansowym",
  pages     = "13--21",
  year      = "2006",
  booktitle = "Sposoby osiągania doskonałości organizacji w warunkach zmienności otoczenia - wyzwania teorii i praktyki. T. 1, ISBN: 108391473090",
  editor    = "red. E. Skrzypek",
  publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
  address   = "Lublin",
}