@InCollection{Cichocki:2006,
  author  = "J. Cichocki and D. Łupicki and G. Sawko and A. Ważna",
  title     = "Ssaki okolic Cybinki",
  pages     = "109--130",
  year      = "2006",
  booktitle = "Fauna doliny Odry okolic Cybinki, ISBN: 8374810122",
  editor    = "red. L. Jerzak",
  publisher = "Uniwersytet Zielonogórski",
  address   = "Zielona Góra",
  series    = "Lubuskie Prace Przyrodnicze : z. 1",
}