@InCollection{Dudek:2006,
  author  = "J. Dudek",
  title     = "Obraz przeszłości rodu Komnenów według "Materiałów historycznych" Nicefora Breynniosa i "Aleksjady" porfirogenetki Anny",
  pages     = "277--289",
  year      = "2006",
  booktitle = "Cognitioni gestorum : Studia z dziejów średniowiecza dedykowane Profesorowi Jerzemu Strzelczykowi, ISBN: 8371814380",
  editor    = "red. Dariusz A. Sikorski, Andrzej M. Wyrwa",
  publisher = "Wydaw. DiG",
  address   = "Poznań - Warszawa",
}