@InCollection{Kowalski:2006,
  author  = "M. Kowalski",
  title     = "Refleksje na temat zachowań prozdrowotnych kandydatek i kandydatów do zawodu nauczycielskiego",
  pages     = "109--118",
  year      = "2006",
  booktitle = "Kobieta i mężczyzna w zawodzie nauczycielskim, ISBN: 9788373087576",
  editor    = "pod red. nauk. Roberta Fudali i Mirosława Kowalskiego",
  publisher = "Oficyna Wydaw. "Impuls"",
  address   = "Kraków",
}