@InCollection{Mróz:2006,
  author  = "A. Mróz",
  title     = "potencjał rozwoju osobowego nauczycieli - badania porównawcze kobiet i mężczyzn",
  pages     = "165--173",
  year      = "2006",
  booktitle = "Kobieta i mężczyzna w zawodzie nauczycielskim, ISBN: 9788373087576",
  editor    = "pod red. nauk. Roberta Fudali i Mirosława Kowalskiego",
  publisher = "Oficyna Wydaw. "Impuls"",
  address   = "Kraków",
}