@InCollection{Kowalski:2005,
  author  = "M. Kowalski",
  title     = "Aktywność ruchowa jako element zachowań pozdrowotnych w późniejszych dekadach życia człowieka",
  pages     = "91-100",
  year      = "2005",
  booktitle = "Dyskursy młodych andragogów.T. 6, ISBN: 7374810203",
  editor    = "red. nauk. Józef Kargul",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}