@InCollection{Misztal:2007,
  author  = "G. Misztal",
  title     = "Rewitalizacja baszty bramy ostrowskiej w Gubinie",
  pages     = "297--305",
  year      = "2007",
  booktitle = "Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 3, ISBN: 9788374810753",
  editor    = "red. T. Biliński",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}