@InCollection{Borawski:2006,
  author  = "S. Borawski",
  title     = "Odmiana języka i gatunek mowy jako pojęcia sterujące w opisie dziejów języka",
  pages     = "11--30",
  year      = "2006",
  booktitle = "Zielonogórskie seminaria polonistyczne 2005, ISBN: 9788374810777",
  editor    = "red. nauk. Stanisław Borawski, Magdalena Hawrysz",
  publisher = "Uniwersytet Zielonogórski",
  address   = "Zielona Góra",
}