@InCollection{Kaczor:2006,
  author  = "M. Kaczor",
  title     = "Językowo - estetyczne sposoby wyrażania emocji (na przykładzie francuskich związków frazeologicznych)",
  pages     = "36--43",
  year      = "2006",
  booktitle = "Wyrażanie emocji, ISBN: 9788375250251",
  editor    = "pod red. Kazimierza Michalewskiego",
  publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego",
  address   = "Łódź",
}