@InCollection{Borawski:2005,
  author  = "S. Borawski",
  title     = "Podstawowe warunki skuteczności językoznawców w działaniu ma rzecz ogólnonarodowej wspólnoty komunikacyjnej",
  pages     = "130--139",
  year      = "2005",
  booktitle = "Polska polityka komunikacyjnojęzykowa wobec wyzwań XXI wieku, ISBN: 8371517068",
  editor    = "pod red. Stanisława Gajdy, Andrzeja Markowskiego, Józefa Porayskiego-Pomsty",
  publisher = "Rada Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk [et al.]",
  address   = "Warszawa",
}