@InCollection{Kufel:2006,
  author  = "S. Kufel",
  title     = "Rokoko literackie w Polsce. Na marginesie twórczości Tomasza Kajetana Węgierskiego, Wojciecha Miera i Jakuba Jasińskiego",
  pages     = "63--81",
  year      = "2006",
  booktitle = "Korowód idei i metod : prace na jubileusz Profesora Czesława P. Dutki i Zakładu Teorii Literatury, ISBN: 8374810564",
  editor    = "red. nauk. Grzegorz Kubski, Małgorzata Mikołajczak",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}