@InCollection{Baron-Polańczyk:2007,
  author  = "E. Baron-Polańczyk",
  title     = "Kompetencje projektownia i wykorzystywania multimedialych materiałów dydaktycznych w zakresie oprogramowania - komunikat z badań",
  pages     = "527--535",
  year      = "2007",
  booktitle = "Edukacja w społeczeństwie "ryzyka" : bezpieczeństwo jako wartość, ISBN: 9788392290971",
  editor    = "red. M. Gwoździcka-Piotrowska, J. Wołejszo, A. Zduniak",
  publisher = "Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa",
  address   = "Poznań",
  series    = "Edukacja XXI Wieku : 12",
  volume    = "T. 3",
}