@InCollection{Baron-Polańczyk:2007,
  author  = "E. Baron-Polańczyk",
  title     = "Multimedialne materiały prezentacyjne w dydaktyce techniki i informatyki",
  pages     = "65--75",
  year      = "2007",
  booktitle = "Z problematyki edukacji nauczycielskiej studentów edukacji techniczno - informatycznej**, ISBN: 9788392526100",
  editor    = "pod red. Mirosława Frejmana",
  publisher = "Uniwersytet Zielonogórski",
  address   = "Zielona Góra",
}