@InCollection{Stankiewicz:2007,
  author  = "J. Stankiewicz and M. Moczulska and H. Bortnowska",
  title     = "Cechy pracowników predysponujące do partycypacji. Możliwości ich identyfikowania w procesie selekcji",
  pages     = "71--79",
  year      = "2007",
  booktitle = "Społeczno-kulturowe i organizacyjne problemy zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, ISBN: 9788374810975",
  editor    = "red. J. Stankiewicz",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}