@InCollection{Góralczyk:2007,
  author  = "M. Góralczyk",
  title     = "Determinanty decyzji zakupowych konsumentów w zakresie nabywania innowacyjnych produktów na przykładzie artykułów spożywczych",
  pages     = "189--197",
  year      = "2007",
  booktitle = "Społeczno-kulturowe i organizacyjne problemy zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, ISBN: 9788374810975",
  editor    = "red. J. Stankiewicz",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}