@InCollection{Rybakowski:2007,
  author  = "M. Rybakowski",
  title     = "Kultura pracy a poziom bezpieczeństwa pracowników",
  pages     = "159--166",
  year      = "2007",
  booktitle = "Przedsiębiorstwo w rozwoju zawodowym pracowników, ISBN: 9788387925901",
  editor    = "red. S. M. Kwiatkowski",
  publisher = "Instytut Badań Edukacyjnych",
  address   = "Warszawa",
}