@InCollection{Kułyk:2007,
  author  = "P. Kułyk and M. Moczulska and J. Stankiewicz",
  title     = "Działalność innowacyjna organizacji w wybranych województwach: analiza porównawcza",
  pages     = "401--412",
  year      = "2007",
  booktitle = "Przedsiębiorczy menedżer w przedsiębiorczej organizacji : Księga Jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin oraz 50-lecia pracy zawodowej Profesora Jana D. Antoszkiewicza, ISBN: 9788373782938",
  publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydaw.",
  address   = "Warszawa",
}