@InCollection{Dudek:2007,
  author  = "J. Dudek",
  title     = "Nowa Patzynakia pomiędzy Wschodem i Zachodem. Z zapomnianych dziejów małego ludu",
  pages     = "103--125",
  year      = "2007",
  booktitle = "Opuscula archaeologica : opera dedicata in professorem Thaddeum Malinowski, ISBN: 9788374810739",
  editor    = "red. nauk. Wojciech Dzieduszycki",
  publisher = "Uniwersytet Zielonogórski",
  address   = "Zielona Góra",
}