@InCollection{Fedyczak:2007,
  author  = "Z. Fedyczak and P. Szcześniak and J. Kaniewski",
  title     = "Direct PWM AC choppers and frequency converters",
  pages     = "393--424",
  year      = "2007",
  booktitle = "Measurements models systems and design, ISBN: 9788320616446",
  editor    = "ed. by J. Korbicz",
  publisher = "Wydaw. Komunikacji i Łączności",
  address   = "Warszawa",
}