@InCollection{Kotylak:2007,
  author  = "S. Kotylak",
  title     = "Rola kontroli w zarządzaniu przedsiębiorstwem",
  pages     = "184--200",
  year      = "2007",
  booktitle = "Zarządzanie jest sztuką : czyli innowacyjna edukacja w województwie lubuskim, ISBN: 9788374811118",
  editor    = "red. D. Fic, I. Politowicz",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}