@InCollection{Narkiewicz-Niedbalec:2007,
  author  = "E. Narkiewicz-Niedbalec",
  title     = "Kariery w rolnictwie uwieńczone sukcesem. Sylwetki bohaterów gospodarki wolnorynkowej",
  pages     = "77--103",
  year      = "2007",
  booktitle = "Kariera i sukces : analizy socjologiczne, ISBN: 9788374811071",
  editor    = "red. nauk. Kazimierz M. Słomczyński",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra - Warszawa",
}