@InCollection{Bartosiak:2006,
  author  = "K. Bartosiak",
  title     = "Człowiek, Bóg, czas w Sartre'owskim egzystencjalizmie ateistycznym",
  pages     = "102--112",
  year      = "2006",
  booktitle = "Religia wobec historii, historia wobec religii, ISBN: 8360490244",
  editor    = "pod red. Elżbiety Przybył",
  publisher = "Zakład Wydaw. "Nomos"",
  address   = "Kraków",
}