@InCollection{Mrugalski:2007,
  author  = "M. Mrugalski",
  title     = "Odporna detekcja uszkodzeń przy zastosowaniu perceptronu wielowarstwowego",
  pages     = "77--84",
  year      = "2007",
  booktitle = "Diagnostyka procesów i systemów, ISBN: 9788360434314",
  editor    = "red. J. Korbicz, K. Patan, M. Kowal",
  publisher = "Akademicka Oficyna Wydaw. EXIT",
  address   = "Warszawa",
}