@InCollection{Dudek:2007,
  author  = "J. Dudek",
  title     = "Obraz prawdziwego pogranicza w oczach Brunona - Bonifacego z Kwerfurtu",
  pages     = "11--23",
  year      = "2007",
  booktitle = "Człowiek pogranicza polsko - niemieckiego, ISBN: 9788374811187",
  editor    = "red. nauk Wiesław Hładkiewicz, Tomasz Jaworski",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  series    = "Zielonogórskie Studia Łużyckie : nr 5",
}