@InCollection{Benyskiewicz:2007,
  author  = "K. Benyskiewicz",
  title     = "Dzierżek z Chyciny wierny rycerz Ludwika Starszego Wittelsbacha",
  pages     = "51--61",
  year      = "2007",
  booktitle = "Człowiek pogranicza polsko - niemieckiego, ISBN: 9788374811187",
  editor    = "red. nauk Wiesław Hładkiewicz, Tomasz Jaworski",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  series    = "Zielonogórskie Studia Łużyckie : nr 5",
}