@InCollection{Dudek:2006,
  author  = "J. Dudek",
  title     = "Patrycjusz Swen (Sfenis) w bizantyńskiej wieży Babel",
  pages     = "291--305",
  year      = "2006",
  booktitle = "Mundus hominis - cywilizacja, kultura, natura : wokół interdyscyplinarności badań historycznych, ISBN: 9788322928448",
  editor    = "pod red. Stanisława Rosika i Przemysława Wiszewskiego",
  publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego",
  address   = "Wrocław",
  series    = "Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia : 175",
}