@InCollection{Kaczor:2007,
  author  = "M. Kaczor",
  title     = "Piękno słowa, czyli o estetyce języka w lekturach szkolnych",
  pages     = "281--289",
  year      = "2007",
  booktitle = "Problemy wartości i wartościowania dzieła literackiego w szkole : etyka, estetyka, język aksjologii, ISBN: 9788375250435",
  editor    = "pod red. Teresy Świętosławskiej",
  publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego",
  address   = "Łódź",
}