@InCollection{Baron-Polańczyk:2007,
  author  = "E. Baron-Polańczyk",
  title     = "Kompetencje projektowania i wykorzystywania multimedialnych materiałów dydaktycznych w obszarze optymalizacji ekonomicznej - komunikat z badań",
  pages     = "187--195",
  year      = "2007",
  booktitle = "Technika - informatyka - edukacja : teoretyczne i praktyczne problemy edukacji informatycznej, ISBN: 9788388845918",
  editor    = "red. W. Walat",
  publisher = "Zakład Dydaktyki Techniki i Informatyki Uniwersytetu Rzeszowskiego",
  address   = "Rzeszów",
  volume    = "T. 8",
}