@InCollection{Kwiatkowski:2007,
  author  = "M. Kwiatkowski",
  title     = "Moralny kontekst organizacji. Zarys problematyki",
  pages     = "230--240",
  year      = "2007",
  booktitle = "Zarz±dzanie organizacjami : organizacja jako proces, ISBN: 9788375250534",
  editor    = "pod red. Krzysztofa T. Koneckiego i Piotra Chomczyńskiego",
  publisher = "Wydaw. Uniwersytetu £ódzkiego",
  address   = "£ód¼",
}