@InCollection{Kujanek:2000,
  author  = "W. Kujanek",
  title     = "Badanie materiałów magnetycznie miękkich",
  pages     = "87--109",
  year      = "2000",
  booktitle = "Laboratorium metrologii elektrycznej : materiały pomocnicze. Cz. 3",
  editor    = "red. L. Furmankiewicz",
  publisher = "Wydaw. Politechniki Zielonogórskiej",
  address   = "Zielona Góra",
}