@InCollection{Kaczor:2007,
  author  = "M. Kaczor",
  title     = "Uwagi o kulturze języka w programach typu reality show i talk show",
  pages     = "73--78",
  year      = "2007",
  booktitle = "(Kon)teksty kultury medialnej : analizy i interpretacje, ISBN: 9788360926123",
  editor    = "red. nauk. Marek Sokołowski",
  publisher = "Katedra Socjologii Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego",
  address   = "Olsztyn",
  volume    = "Tom I",
}