@InCollection{Baron-Polańczyk:2007,
  author  = "E. Baron-Polańczyk",
  title     = "Kompetencje projektowania i wykorzystywania multimedialnych materiałów dydaktycznych w zakresie dokształcania się i samokształcenia - raport z badań",
  pages     = "551--563",
  year      = "2007",
  booktitle = "Pedagogika informacyjna : media w kształceniu ustawicznym, ISBN: 9788375180541",
  editor    = "red. nauk. E. Perzycka, A. Stachura",
  publisher = "Uniwersytet Szczeciński, Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP",
  address   = "Szczecin",
}