@InCollection{Jackowski:2007,
  author  = "M. Jackowski",
  title     = "Obrazowanie cyfrowe. Neomedia w kształtowaniu postaw twórczych na przykładzie grafiki komputerowej",
  pages     = "345--357",
  year      = "2007",
  booktitle = "Edukacja informacyjna : neomedia w dydaktyce i działaniach wychowaczo - opiekuńczych, ISBN: 9788375180558",
  editor    = "red. nauk. K. Wenta, E. Perzycka",
  publisher = "Uniwersytet Szczeciński, Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP",
  address   = "Szczecin",
}