@InCollection{Kowalski:2007,
  author  = "M. Kowalski",
  title     = "Wiedza potoczna o zdrowiu (między wizją deskryptywną, normatywną i propagowaną). Szkic teoretyczny",
  pages     = "34--40",
  year      = "2007",
  booktitle = "Wybrane konteksty pedagogicznych pograniczy, ISBN: 9788360730102",
  editor    = "red. nauk. Beata Fedyn",
  publisher = "Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej",
  address   = "Racibórz",
}