@InCollection{Barska:2007,
  author  = "A. Barska and P. Łychmus",
  title     = "Znaczenie klimatu pracy w kreowaniu wizerunku przedsiębiorstwa",
  pages     = "39--47",
  year      = "2007",
  booktitle = "HRM w Polsce. Szanse i zagrożenia, ISBN: 9788389932020",
  editor    = "red. G. Bartkowiak, B. Balewski",
  publisher = "Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Jana Pawła II",
  address   = "Zielona Góra",
}