@InCollection{Banaszewski:2007,
  author  = "K. Banaszewski",
  title     = "Z problematyki myśli politycznej Ludwika Żychlińskiego (rekonesans)",
  pages     = "21--30",
  year      = "2007",
  booktitle = "Dylematy polityczne Polaków w XIX i XX wieku, ISBN: 9788392569909",
  editor    = "pod red. nauk. prof. dra hab. Tomasza Nodzyńskiego",
  publisher = "Śląskie Towarzystwo Naukowe im. Michała Grażyńskiego",
  address   = "Warszawa",
}